Menu Zamknij

Zapotrzebowanie na kukurydzę 2019/2020

Kukurydza jest jednym z najistotniejszych składników paszowych. W okresie 2019/2020 światowe zużycie tego ziarna będzie na poziomie 1,125 mld ton, jak wskazuje Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Takie wskazania pokazują, że zapotrzebowanie prawdopodobnie przewyższy zbiory tego zboża, szacowane na poziomie 1 104 mln ton. W obecnej sytuacji zapasy kukurydzy na koniec sezonu ulegną spadkowi aż o 7% do 303 mln ton.

Rentowne zbiory kukurydzy w sezonie 2019/2020 przewidywane są w większości krajów eksportujących ten rodzaj ziarna, tj. USA, Brazylia oraz Argentyna. Zwiększenie się zbiorów o 4% do 54 mln ton szacuje się w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. Korzystne zbiory tego zboża prognozowane są w Rosji o 18% do 13,5 mln ton oraz na Ukrainie o 0,5% do 36 mln ton. Kraje te, z uwagi bardzo niski poziom zużycia kukurydzy, będą dysponowały sporymi nadwyżkami tego ziarna.

W Unii Europejskiej zbiory kukurydzy w sezonie 2019/2020 mogą być o 1% wyższe niż w poprzednim sezonie i wynieść niecałe 65 mln ton. Zbiory w Unii Europejskiej nie pokryją zwiększającego się popytu wynoszącego 82,5 mln ton, co wymagało będzie znacznego importu tego ziarna.

Producent maszyn rolniczych M-ROL zaprasza do zapoznania się z ofertą!