MROL - Maszyny Rolnicze
ROZDRABNIACZ DO SŁOMY przeznaczony jest do rozdrabniania słomy, podawanej ręcznie do komory ładunkowej. Rozdrobniona frakcja jest całkowicie gotowa do dalszej obróbki w brykieciarce. Otrzymany surowiec znajduje zastosowanie w linii produkcyjnej pellet ze słomy. Ponadto rozdrobniony produkt może być stosowany, jako kompost zastępczy w gospodarstwach do uprawy grzybów lub jako ściółka dla zwierząt i ptaków.

OBSŁUGA
Praca rozdrabniacza polega na zassaniu słomy, podanej ręcznie przez wsyp w postaci kostki (po uprzednim usunięciu sznurka) lub luzem. Po rozdrobnieniu słomy przez noże znajdujące się w komorze urządzenia, słoma poprzez sito oczkowe przedostaje się do wentylatora i dalej jest transportowana pneumatycznie przez króciec wylotowy, na którym jest możliwość zamontowania węża tłocznego. 

Rozdrabniacz do słomy

Rozdrabniacz do słomy
materiał wejściowy wymiary podawanego materiału [m] wilgotność długość plew [cm] moc silnika [kW] podawanie materiału wydajność [kg/h] obsługa
słoma, siano luzem lub kostka 0,45x0,45x0,85 do 35% 1 – 8 22 ręczne 1000 1 osoba
©2019 M-ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. All Rights Reserved.

Search