Menu Zamknij

🌾 Solidarność z Naszymi Rolnikami! 🚜

🌾 Solidarność z Naszymi Rolnikami! 🚜

W obliczu trwającego strajku rolników w Polsce, jako firma produkująca maszyny rolnicze, chcemy wyrazić nasze pełne poparcie dla rolników, którzy walczą o swoje prawa i godne warunki pracy.

Rolnicy są sercem naszej społeczności, a ich trudna sytuacja zasługuje na naszą uwagę i wsparcie. Dlatego też, w tej trudnej chwili, stoimy zjednoczeni z naszymi rolniczymi partnerami.

Jako firma, angażujemy się w wspieranie rozwoju i dobrobytu naszej branży. Dążymy do tego, aby rolnicy mieli dostęp do niezbędnych narzędzi i technologii, które ułatwiają im codzienną pracę na polu.

Wspólnie możemy pokonać wyzwania, z którymi borykają się nasi rolnicy. Dlatego zachęcamy do wzajemnego szacunku, dialogu i poszukiwania rozwiązań, które będą korzystne dla wszystkich stron.